• Gọi chúng tôi: (028) 39552363 - 39551078 
  • Email: marketing.daiminhchau@gmail.com

Công ty TNHH Đại Minh Châu

 

150A Tân Thành, Phường 15, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

 

3955 1078 - 3955 2363

 

3956 1011

info@daiminhchau.com

 

www.amigolures.com.vn